Asia/Dhaka

Vad är det?
Ström, lokal tid.

Asia/Dhaka


  • :
  • :

Tidszon

UTC+6
Asia/Dhaka

Universal Time Coordinated
UTC+6

Daylight Saving Time
UTC+6

Tidsskillnaden till den största staden i världen

Shanghai, China
+2 h
Buenos Aires, Argentina
-9 h
Mumbai, India
-0.5 h
Mexico City, Mexico
-12 h
Beijing, China
+2 h
Karachi, Pakistan
-1 h
İstanbul, Turkey
-4 h
Tianjin, China
+2 h
Guangzhou, China
+2 h
Delhi, India
-0.5 h

Länder i zon

De viktigaste städerna i den här tidszonen

Dhaka, Dhaka
Chittagong, Chittagong
Khulna, Khulna
Rājshāhi, Rājshāhi
Comilla, Chittagong
Rangpur, Rangpur Division
Tungi, Dhaka
Narsingdi, Dhaka
Cox’s Bāzār, Chittagong
Jessore, Khulna
Nāgarpur, Dhaka
Sylhet, Sylhet
Mymensingh, Dhaka
Nārāyanganj, Dhaka
Bogra, Rājshāhi
Dinājpur, Rangpur Division
Barisāl, Barisāl
Saidpur, Rājshāhi
Pār Naogaon, Rājshāhi
Pābna, Rājshāhi